Gender Bender

Gender bender hentai là một thể loại truyện tranh Nhật Bản táo bạo, nổi tiếng với việc đổi giới tính của nhân vật chính, mang đến những tình huống và cảnh quan hệ tình dục độc đáo. Với nội dung tập trung vào việc khám phá các khía cạnh tình dục và sự đổi


  • 1
  • 2
  • 3
  • ››

Xếp Hạng